Sherbmet tona dhe cmimet

Me shume te qeshur, me shume fat

Д-р Лидија Ристовска, специјалист-интернист, супспецијалист-КАРДИОЛОГ
Service 1 Cmimi i sherbimit: 3000 Kohezgjatja 30 minuta
Service 2 Cmimi i sherbimit: 2000 Kohezgjatja 30 minuta
ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИСКИ И ВЕНСКИ КРВНИ САДОВИ Cmimi i sherbimit: 3000 Kohezgjatja 30 minuta
КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ Cmimi i sherbimit: 3000 Kohezgjatja 30 minuta
ХОЛТЕР ЕКГ ЗА РИТАМ Cmimi i sherbimit: 3000 Kohezgjatja 30 minuta
ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК Cmimi i sherbimit: 2500 Kohezgjatja 30 minuta
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА АБДОМЕН/ПРОСТАТА Cmimi i sherbimit: 2500 Kohezgjatja 30 minuta
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА + ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА Cmimi i sherbimit: 2000 Kohezgjatja 30 minuta
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА Cmimi i sherbimit: 0 Kohezgjatja 30 minuta
ТИРОИДЕН ХОРМОНАЛЕН СТАУС И ТЕРАПИЈА Cmimi i sherbimit: 0 Kohezgjatja 30 minuta
ЕХОСОНОГРАФИЈА НА ДОЈКА И МЕКИ ТКИВА СО ДОПЛЕР Cmimi i sherbimit: 2500 Kohezgjatja 30 minuta
ОПШТ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД СО ЕКГ И ТЕРАПИЈА Cmimi i sherbimit: 2000 Kohezgjatja 30 minuta
Домашна посета Cmimi i sherbimit: 6000 Kohezgjatja 120 minuta
Комплетен преглед-пакет: Ехокардиографија, доплер на каротидни артерии, ехо на абдомен, ехо на тиреоидна жлезда, со лиценциран внес на mojtermin Cmimi i sherbimit: 6000 Kohezgjatja 60 minuta
ДОМАШНА ПОСЕТА
МОБИЛНО ЕХО ВО ВАШИОТ ДОМ Kohezgjatja 120 minuta
Rezervoni terminin tuaj